BENDROSIOS ŽINIOS APIE ĮSTAIGĄ

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis ,,Eglutė"
Adresas: Antakalnio g. 49a, Ukmergė, 20155
Telefonas:       8 (340) 642 94
Tel. ir  faksas: 8 (340) 642 95
El.paštas: u.eglute@gmail.com
Įstaigos tipas: lopšelis - darželis
Įstaigos teisinė forma: Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas: 190324095
Mokomoji kalba: lietuvių


Įstaigos misija.
Ugdymo įstaiga, įgyvendinanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ir grindžianti savo veiklą bendruomenės susitarimais ir mokymusi.

Vizija
Moderni ugdymo įstaiga, užtikrinanti visapusišką bendruomenė augimą

Lopšelio-darželio veiklos tikslas
Tobulinti ugdymo kokybę, aktyvinant įstaigos savivaldą, modernizuojant materialinę bazę, plečiant ugdymo paslaugas.

2014 ukmergeseglute.lt