Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“

Adresas: Antakalnio g. 49a, Ukmergė, 20155
Telefonas:       8 (340) 642 94
Tel. ir  faksas: 8 (340) 642 95
El.paštas: u.eglute@gmail.com
Įstaigos tipas: lopšelis – darželis
Įstaigos teisinė forma: Ukmergės rajono biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas: 190324095
Mokomoji kalba: lietuvių

Vizija, misija ir strateginiai tikslai

Misija

Ugdymo įstaiga, įgyvendinanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ir grindžianti savo veiklą bendruomenės susitarimais ir mokymusi.

Vizija

Moderni ugdymo įstaiga, užtikrinanti visapusišką bendruomenė augimą

Tikslas

Tobulinti ugdymo kokybę, aktyvinant įstaigos savivaldą, modernizuojant materialinę bazę, plečiant ugdymo paslaugas.

Susisiekite!

Adresas

Antakalnio g. 49a, Ukmergė, 20155

Telefono numeris ir faksas

8 (340) 642 94; 8 (340) 642 95

El. paštas

u.eglute@gmail.com